Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

extrém hydrologický
angl: hydrological extreme něm: hydrologischer Extremwert m  2016
podpořila:
spolupracují: