Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

extrém hydrologický
angl: hydrological extreme; slov: hydrologický extrém; něm: hydrologischer Extremwert m  2016
podpořila:
spolupracují: