Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

extrém hydrologický
angl: hydrological extreme něm: hydrologischer Extremwert m slov: hydrologický extrém  2016
podpořila:
spolupracují: