Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ohrožení hydrologické
nebezpečný hydrologický jev, který též řadíme mezi hydrometeorologická ohrožení, pokud je podmíněn některým z meteorologických jevů. Atmosférického původu je většina povodní, hydrologické sucho nebo např. vzdutí moře v tropické cykloně. Pokud příslušný jev dosahuje mimořádné intenzity, bývá označován jako hydrologický extrém.
angl: hydrological hazard slov: hydrologické ohrozenie něm: hydrological Gefahr f  2016
podpořila:
spolupracují: