Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evapotranspirograf
registrační evapotranspirometr.
angl: evapotranspirograph; slov: evapotranspirograf; něm: Evapotranspirograph m  0000
podpořila:
spolupracují: