Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evapotranspirace efektivní
angl: effective evapotranspiration; něm: effektive Evapotranspiration f  0000
podpořila:
spolupracují: