Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

evapotranspirace efektivní
angl: effective evapotranspiration něm: effektive Evapotranspiration f  0000
podpořila:
spolupracují: