Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

evaporigraf
registrační výparoměr.
angl: evaporograph; slov: evaporigraf; něm: Evaporigraph m  0000
podpořila:
spolupracují: