Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie volná Helmholtzova
něm: Helmholtzsche freie Energie f, freie Energie f fr: énergie de Helmholtz f, énergie libre de Helmholtz f, énergie libre f slov: volná Helmholtzova voěná energia  2017
podpořila:
spolupracují: