Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie volná Helmholtzova
slov: volná Helmholtzova voěná energia; něm: Helmholtzsche freie Energie f, freie Energie f; fr: énergie de Helmholtz f, énergie libre de Helmholtz f, énergie libre f  2017
podpořila:
spolupracují: