Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie volná Gibbsova
něm: Gibbssche freie Energie f, freie Enthalpie f fr: énergie libre de Gibbs f, énergie de Gibbs f, enthalpie libre f slov: Gibbsova voľná energia  2017
podpořila:
spolupracují: