Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

energie volná Gibbsova
slov: Gibbsova voľná energia něm: Gibbssche freie Energie f, freie Enthalpie f fr: énergie libre de Gibbs f, énergie de Gibbs f, enthalpie libre f  2017
podpořila:
spolupracují: