Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

energie potenciální celková
v meteorologii obvykle úhrn potenciální a vnitřní energie ve vertikálním sloupci atmosféry nebo v atmosféře jako celku. Pojem v tomto smyslu zavedl M. Margules v roce 1903.
angl: total potential energy; slov: celková potenciálna energia; něm: gesamte potentielle Energie (TPE) f  2017
podpořila:
spolupracují: