Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

transmisometr
slov: transmisometer něm: Transmissometer n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: