Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba sucha
slov: doba sucha; něm: Trockenzeit f; fr: saison sèche f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: