Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

doba dešťů
slov: doba dažďov; něm: Regenzeit f; fr: saison humide f, saison des pluies f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: