Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram radiační
angl: radiation chart slov: radiačný diagram něm: Strahlungsdiagramm n fr: diagramme de rayonnement m, diagramme d'émission m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: