Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram pohodlí
(pohody), syn. diagram komfortu.
  0000
podpořila:
spolupracují: