Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dešťoměr
nevh. označení pro srážkoměr.
slov: dážďomer  1993-a1
podpořila:
spolupracují: