Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dešťoměr
nevh. označení pro srážkoměr.
angl: rain gauge slov: dážďomer něm: Regenmesser m rus: дождемер fr: pluviomètre m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: