Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

děj izochorický
termodyn. děj probíhající při konstantním objemu systému. Zahrnuje i děj izosterický.
slov: izochorický dej; něm: isochorer Prozess m  2017
podpořila:
spolupracují: