Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izochorický
termodyn. děj probíhající při konstantním objemu systému. Zahrnuje i děj izosterický.
něm: isochorer Prozess m slov: izochorický dej  2017
podpořila:
spolupracují: