Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izochorický
termodyn. děj probíhající při konstantním objemu systému. Zahrnuje i děj izosterický.
slov: izochorický dej něm: isochorer Prozess m  2017
podpořila:
spolupracují: