Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proces
viz též děj.
slov: proces; něm: Prozess m, Vorgang m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: