Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

degenerace cyklony
méně vhodný termín vyplňování cyklony.
  0000
podpořila:
spolupracují: