Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

degenerace anticyklony
méně vhodný termín pro slábnutí anticyklony.
  0000
podpořila:
spolupracují: