Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

číslo Avogadrovo
slov: Avogadrovo číslo; něm: Avogadro-Zahl f; fr: nombre d'Avogadro m  2016
podpořila:
spolupracují: