Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

číslo Avogadrovo
něm: Avogadro-Zahl f fr: nombre d'Avogadro m slov: Avogadrovo číslo  2016
podpořila:
spolupracují: