Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklus dvacetišestiměsíční
slov: dvadsaťšesťmesačný cyklus  0000
podpořila:
spolupracují: