Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

změna typu povětrnostní situace
slov: zmena typu poveternostnej situácie něm: Änderung der Wetterlage f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: