Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna typu povětrnostní situace
slov: zmena typu poveternostnej situácie; něm: Änderung der Wetterlage f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: