Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zkoušení přístrojů
angl: gauging of instruments  0000
podpořila:
spolupracují: