Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření atmosféry zpětné
angl: back radiation, counterradiation  0000
podpořila:
spolupracují: