Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření atmosféry zpětné
angl: back radiation, counterradiation  0000
podpořila:
spolupracují: