Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

záření atmosféry Země
angl: atmospheric radiation, atmospheric radiation  0000
podpořila:
spolupracují: