Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření atmosféry Země
angl: atmospheric radiation, atmospheric radiation  0000
podpořila:
spolupracují: