Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákony Poissonovy
méně časté označení pro rovnice Poissonovy.
slov: Poissonove zákony něm: Poisson-Gleichungen f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: