Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákony Poissonovy
méně časté označení pro rovnice Poissonovy.
slov: Poissonove zákony; něm: Poisson-Gleichungen f/pl  1993-a1
podpořila:
spolupracují: