Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zákaloměr
syn. nefelometr.
angl: turbidimeter; slov: zákalomer; něm: Trübungsmessgerät n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: