Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zachycování srážek
slov: zachytávanie zrážok; něm: Regensammler m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: