Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zabezpečení klimatické
slov: klimatická zabezpečenosť  1993-a1
podpořila:
spolupracují: