Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zabezpečení klimatické
slov: klimatická zabezpečenosť  1993-a1
podpořila:
spolupracují: