Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzorec Kastrovův
empir. vzorec pro přibližný výpočet intenzity přímého slunečního záření na zem. povrchu. Má tvar
kde I0 značí intenzitu slun. záření na horní hranici atmosféry, m optickou hmotu atmosféry a c je hodnota, závisející na propustnosti atmosféry, kterou je třeba pro dané místo a met. podmínky stanovit empiricky.
angl: Kastrov formula  0000
podpořila:
spolupracují: