Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Kastrovův
empir. vzorec pro přibližný výpočet intenzity přímého slunečního záření na zem. povrchu. Má tvar
kde I0 značí intenzitu slun. záření na horní hranici atmosféry, m optickou hmotu atmosféry a c je hodnota, závisející na propustnosti atmosféry, kterou je třeba pro dané místo a met. podmínky stanovit empiricky.
angl: Kastrov formula  0000
podpořila:
spolupracují: