Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzorec Gorczyńského
angl: Gorczyński formula  0000
podpořila:
spolupracují: