Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch neutrální
málo časté označení pro místní vzduchovou hmotu.
slov: neutrálny vzduch  1993-a3
podpořila:
spolupracují: