Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch kontinentální
angl: continental air slov: kontinentálny vzduch něm: kontinentale Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: