Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch kontinentální
angl: continental air; slov: kontinentálny vzduch; něm: kontinentale Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: