Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vzduch indiferentně zvrstvený
zkrácené označení pro vzduchovou hmotu s indiferentním zvrstvením. Je to přechodný typ mezi stab. a instab. zvrstveným vzduchem. Vert. gradient teploty se rovná suchoadiabatickému n. nasyceně adiabatickému teplotnímu gradientu podle toho, zda vzduch není n. je nasycen vod. párou. V. t. klasifikace vzduchových hmot termodynamická, vzduch instabilní, vzduch stabilní
angl: indifferently stratificated air  0000
podpořila:
spolupracují: