Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzařování
nevhodně a věcně přesně nevymezené označení pro záření směřující dolů, popř. jen pro jeho krátkovlnnou složku, tj. pro globální sluneční záření. Někdy se termínu vzařování používá i ve smyslu záření dopadlého na povrch tělesa nebo povrchem tělesa pohlceného.
něm: Einstrahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: