Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výška radiolokačního cíle
výška cíle h se vypočítá podle vzorce
h=rsinα+r2 2Re+h0
kde r je vzdálenost od radaru, α elevační úhel antény, Re efektivní poloměr Země a h0 nadmořská výška radaru (osy antény).
angl: height of a radar target slov: výška rádiolokačného cieľa něm: Höhe des Radarziels f  2014
podpořila:
spolupracují: