Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

poloměr Země efektivní
zdánlivý poloměr křivosti zemského povrchu, nad nímž by se elmag. vlny šířily přímočaře. Užívá se pro geometrickou transformaci problému šíření elmag.vln v atmosféře za předpokladu konstantního gradientu indexu lomu s výškou. Velikost efektivního poloměru Země Re závisí na typu refrakce elmag. vln. Obvykle se uvádí pro mikrovlny při standardní refrakci Re = 4/3 Rz, kde poloměr Země Rz = 6 378 km.
angl: effective Earth radius slov: efektívny polomer Zeme  2014
podpořila:
spolupracují: