Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výpar celkový
slov: celkový výpar něm: Gesamtverdunstung f, Evapotranspiration f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: