Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výpar celkový
slov: celkový výpar; něm: Gesamtverdunstung f, Evapotranspiration f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: