Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vyhodnocení snímků meteorologické družice
hydromet. analýza geograf. přiřazených snímků z met. družice, pořízených v jednom n. více spektr. pásmech (kanálech) odraženého záření, popř. vlastního záření Země. Používá se rovněž sloučená n. programově zpracovaná mnohokanálová informace. Tato analýza podává kvantit., popř. jen kvalit. informace o hydromet. jevech a porovnáním snímků pořízených v různých časech umožňuje rovněž hodnocení dynamiky těchto jevů. Může být prováděna vizuálně na obrazovkovém displeji n. pomocí fotooptických zařízení. Analýzu lze provádět na počítači podle předem připravených programů, pomocí nichž je informace poskytována obv. ve tvaru digitálních map. Pro operativní potřebu se výsledky vyhodnocení nejčastěji předávají ve tvaru map polí oblačnosti. V. t. mapa oblačnosti na základě údajů z družic, systém faksimilového vysílání z družic, meteorologie družicová.
angl: evaluation of satellite images  0000
podpořila:
spolupracují: