Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vydatnost srážková
úhrn srážek v daném časovém období, např. v měsíci, dělený počtem dnů se srážkami v témže období. Viz též intenzita srážek.
slov: zrážková výdatnosť; něm: Niederschlagsergiebigkeit f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: