Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku temný
pojem vyskytující se v současné době u řady autorů v souvislosti s vnitřní strukturou blesku a jejím časovým vývojem. Předpokládá se, že jde o přechodovou fázi v trvání řádově ms mezi vůdčím výbojem blesku a zpětným výbojem blesku. Přestože při ní dochází k velké emisi rychlých elektronů, je tato přechodová fáze opticky téměř neviditelná, bývá však doprovázena výraznými záblesky radiového záření a gama záření.
angl: dark lightning slov: temný výboj blesku  2016
podpořila:
spolupracují: