Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

výboj blesku temný
pojem vyskytující se v současné době u řady autorů v souvislosti s vnitřní strukturou blesku a jejím časovým vývojem. Předpokládá se, že jde o přechodovou fázi v trvání řádově ms mezi vůdčím a zpětným výbojem. Přestože při ní dochází k velké emisi rychlých elektronů, je tato přechodová fáze opticky téměř neviditelná, bývá však doprovázena výraznými záblesky rádiového záření a gama záření.
angl: dark lightning; slov: temný výboj blesku; něm: Dunkelblitz m  2016
podpořila:
spolupracují: