Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cykličnost dvacetišestiměsiční
(dvouletá), syn, cyklus kvazidvouletý.
  0000
podpořila:
spolupracují: