Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstva kouřma
vrstva, v níž je dohlednost snížena kouřmem. Může se vyskytovat při zemském povrchu nebo v určité výšce nad ním, zpravidla pod zadržujícími vrstvami.
angl: mist layer; slov: vrstva dymna; něm: Dunstschicht f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: