Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vrstevnice
viz izohypsa.
slov: vrstevnica něm: Höhenlinie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: