Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vrstevnice
viz izohypsa.
slov: vrstevnica; něm: Höhenlinie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: