Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny Kelvinovy
západní rovníkové vlny šířící se na východ se zanedbatelnou meridionální složkou. Jedná se o nízkofrekvenční gravitační vlny. Jejich projev je symetrický vůči rovníku pro zonální rychlosti, pole geopotenciálu a teplotu. Hrají důležitou roli při vzniku kvazidvouletého cyklu, protože přenášejí do vyšších atmosférických hladin západní hybnost.
angl: Kelvin waves slov: Kelvinove vlny něm: Kelvin-Wellen f/pl  2015
podpořila:
spolupracují: