Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlny gravitační Rossbyho
syn. vlny Yanai – východní (šířící se na západ) rovníkové vlny. Mají symetrický projev kolem rovníku pro meridionální rychlost a asymetrický pro zonální rychlost, pole geopotenciálu a teploty. Hrají důležitou roli při vzniku kvazidvouletého cyklu, protože přenášejí do vyšších atmosférických hladin východní složku hybnosti.
angl: Rossby gravity waves slov: gravitačné Rossbyho vlny  2015
podpořila:
spolupracují: