Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vlhkost efektivní
pojem vyjadřující využitelnost srážek ve vztahu k jiným met. procesům a charakterizující vlhkostní ráz krajiny. Malá efektivní vlhkost způsobuje ariditu klimatu, velká humiditu klimatu. Lze ji hodnotit různými indexy humidity.
angl: effective humidity slov: efektívna vlhkosť  1993-a3
podpořila:
spolupracují: