Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlhkost efektivní
pojem vyjadřující využitelnost srážek ve vztahu k jiným met. procesům a charakterizující vlhkostní ráz krajiny. Malá efektivní vlhkost způsobuje ariditu klimatu, velká humiditu klimatu. Lze ji hodnotit různými indexy humidity.
angl: effective humidity; slov: efektívna vlhkosť  1993-a3
podpořila:
spolupracují: