Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr pobřežní
syn. bríza.
slov: pobrežný vietor  1993-a3
podpořila:
spolupracují: