Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vír polární
slov: polárny vír; něm: Polarwirbel m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: