Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

větry východní rovníkové
vých. proudění velkého vert. rozsahu v rovníkovém pásmu mnohdy zabírající celou troposféru. V tomto pásmu se však mohou vyskytovat i rovníkové západní větry.
angl: equatorial easterlies  0000
podpořila:
spolupracují: