Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vazba zpětná klimatická
řetězec navzájem podmíněných reakcí různých složek klimatického systému na narušení rovnováhy tohoto systému během vývoje klimatu. Záporné zpětné vazby vedou k tlumení účinku prvotního impulzu, čímž udržují stabilitu klimatického systému a jsou tak rozhodující pro genezi určitého klimatu. Kladné zpětné vazby původní impulz dále zesilují, takže mohou představovat vážnou hrozbu z hlediska prudkých změn klimatu.
angl: climate change feedback slov: klimatická spätná väzba něm: Klimawechselwirkung f  2014
podpořila:
spolupracují: