Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vazba zpětná klimatická
řetězec navzájem podmíněných reakcí různých složek klimatického systému na narušení rovnováhy tohoto systému během vývoje klimatu. Záporné neboli negativní zpětné vazby vedou k tlumení účinku prvotního impulzu, čímž udržují stabilitu klimatického systému a jsou tak rozhodující pro genezi určitého klimatu. Kladné neboli pozitivní zpětné vazby původní impulz dále zesilují, takže mohou představovat vážnou hrozbu z hlediska prudkých změn klimatu.
slov: klimatická spätná väzba angl: climate change feedback  2014
podpořila:
spolupracují: