Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vazba zpětná klimatická
řetězec navzájem podmíněných reakcí různých složek klimatického systému na narušení rovnováhy tohoto systému během vývoje klimatu. Záporné zpětné vazby vedou k tlumení účinku prvotního impulzu, čímž udržují stabilitu klimatického systému a jsou tak rozhodující pro genezi určitého klimatu. Kladné zpětné vazby původní impulz dále zesilují, takže mohou představovat vážnou hrozbu z hlediska prudkých změn klimatu.
angl: climate change feedback; slov: klimatická spätná väzba; něm: Klimawechselwirkung f  2014
podpořila:
spolupracují: